Základné údaje o spoločnosti
Spoločnosť REAL – H.M. s.r.o., M.R. Štefánika 3/17, 945 01 Komárno, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.07.1996, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 30.07.1996 vo vložke číslo 2438/N.
Predmet činnosti
1. Obchodná činnosť
Naša spoločnosť vykonáva maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s tovarom v rozsahu voľnej činnosti, najmä s pohonnými hmotami, motorovými olejmi, mazadlami a inými prostriedkami slúžiacimi k udržovaniu a ošetrovaniu dopravnej techniky.

2. Prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt
Vlastníme a prevádzkujeme čerpaciu stanicu v Nových  Zámkoch . Je umiestnená vo dvore veľkoskladu na pohonné hmoty. 
Produkty sú aditivované ULTRA 95, Ultra DIESEL.


3. Sprostredkovanie obchodu a služieb

V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov sprostredkujeme obchod a služby, hlavne veľkoobchodnej činnosti s ropnými produktmi – tekutými, kvapalnými, pohonnými hmotami, naftou, mazadlami, olejmi a benzínom.
4. Cestná nákladná doprava tovaru
Vykonávame cestnú nákladnú dopravu v oblasti rozvozu pohonných hmôt a olejov na území celej republiky. Rozvoz PHM a olejov zabezpečíme našim zákazníkom bezplatne do 24 hod.

Copyright © REAL - H.M. s.r.o. 2008-2018, All rights reserved. WEB Design: GLS